Franczyza – Pytania i odpowiedzi

Leasing Franczyza

Artykuł nt. sieci F4B Leasing Broker

1. Co to jest franczyza?

Franczyza – spolszczone słowo franchising – oznacza udział własny przedsiębiorcy (zwanego franczyzobiorcą) w biznesie organizatora całego systemu sprzedaży zwanego franczyzodawcą.

Franczyzobiorca swój biznes prowadzi na licencji franczyzodawcy. W ramach licencji ma on prawo posługiwać się marką franczyzodawcy i korzystać z jego doświadczenia biznesowego. Franczyzobiorca biznes ten prowadzi na swój własny rachunek, a więc również na swoje własne ryzyko. Korzysta on ze sprawdzonego już wcześniej przez franczyzodawcę modelu biznesowego, z know-how, wartości marki, zaufania jakie wzbudza marka oraz z szeregu innych korzyści proponowanych przez sieć, aby ograniczyć swoje ryzyko biznesowe.

Franczyza to współpraca partnerów opierająca się na ciągłym transferze aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

2. Co wchodzi w skład pakietu franczyzowego?

Każdy dobrze zorganizowany system franczyzy musi posiadać pakiet franczyzowy. Jest to najważniejszy element franczyzy. Na pakiet franczyzowy F4B Leasing Broker składa się:

– oświadczenie o zachowaniu poufności,
– umowa franczyzy zgoda z Europejskim Kodeksem Etyki Franczyzowej,
– podręcznik operacyjny,
– prawo do posługiwania się marką F4B Leasing Broker (znakiem towarowym, logotypem),
– startowy pakiet materiałów (wizytówki, ulotki lub roll-up reklamowy, długopisy),
– sprawdzony model biznesowy
– własny serwis internetowy zgodny z wizualizacją i standardami F4B Leasing Broker
– podstrona oddziału franczyzowego w serwisie F4B.pl
– prowadzenie działań marketingowych w Google oraz Facebook,
– tygodniowe szkolenie w centrali firmy.

3. Jak długo działa sieć franczyzowa F4B Leasing Broker?

„F4B” Spółka z o.o. działa na rynku od 2011 roku. Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu tworzenia sieci oddziałów franczyzowych F4B Leasing Broker od 01. czerwca 2012 r.

4. Jak wygląda promowanie sieci F4B Leasing Broker w internecie – na co może liczyć oddział.

Każdy oddział F4B Leasing Broker otrzymuje w pakiecie franczyzowym dwa miejsca w sieci.

a. Indywidualny serwis internetowy, który zostaje utworzony pod adresem www.xxx.f4b.pl, gdzie xxx to nazwa miejscowości, w której mieści się oddział. Wygląd i jakość serwisu można zweryfikować m.in. pod adresami Oddział PoznańOddział Lublin. Serwis internetowy zostaje przekazany do użytkowania oddziałowi, a to oznacza, że otrzymuje on prawo do zamieszczania pod tym adresem własnych artykułów, zdjęć i innych interesujących dla naszych klientów materiałów.

b. Podstronę kontaktową oddziału w serwisie internetowy F4B Leasing Broker, na której oddział ma prawo zamieszczać zdjęcia osób pracujących w imieniu F4B Leasing Broker, opisy sylwetek i inne informacje, które mogą być interesujące dla klientów.

5. Jakie produkty i usługi mogę sprzedawać z F4B Leasing Broker?

tablet_artykuł o leasingu

Artykuł nt. finansowania leasingiem

Jako broker leasingowy oferujemy naszym klientom usługi finansowania inwestycji poprzez leasing. Współpracujemy z większością liczących się na rynku finansowania firm leasingowych i jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie, realne, potrzeby naszych klientów. Naszą ofertę wzbogaciliśmy dodatkowo o kredyty i pożyczki, również pozabankowe, jednakże nie to jest naszym głównym źródłem przychodu.

Jesteśmy wyspecjalizowanymi profesjonalistami od leasingu i o tej formie finansowania wiemy wszystko.

6. Jaka jest wysokość prowizji wypłacanych franczyzobiorcom?

Naszym franczyzobiorcom wypłacamy w każdym przypadku 100% wypracowanej przez nich prowizji. Całą prowizję otrzymują oni również od transakcji z klientami, którzy zostali przekazani przez nas do obsługi naszym franczyzobiorcom.

Prowizja wynosi do 10% + VAT od wartości netto przedmiotu leasingu.

7. Czy otwierając oddział franczyzowy np. w Warszawie mogę szukać klientów i proponować im współpracę np. na terenie śląska?

Tak. Nie ograniczamy w żaden sposób możliwości pozyskiwania klientów przez nasze oddziały franczyzowe.

8. Jak wygląda 5-dniowe szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne trwa 5 dni roboczych. Od poniedziałku do piątku. Partner franczyzowy przez ten tydzień spędza czas w naszej centrali w Sosnowcu. Podczas tych dni przejdzie on indywidualne szkolenie produktowe i sprzedażowe. Szkolenie realizowane jest w formie indywidualnych warsztatów. Trening sprzedażowy będzie połączony z obserwacją i współudziałem w bieżącej obsłudze klientów przez oddział operacyjny. Franczyzobiorca pozna w praktyce procedury obsługi klientów przez F4B Leasing Broker.

Szkolenie odbywa się na koszt F4B Leasing Broker. Franczyzobiorca ma zapewnione przez ten czas noclegi wraz z pełnym wyżywieniem. W pierwszym dniu szkolenia franczyzobiorca otrzyma podręcznik operacyjny opisujący szczegóły funkcjonowania oddziału F4B Leasing Broker wraz ze wszystkicmi procedurami operacyjnymi i opisem produktów oferowanych klientom.

9. Są inne systemy franczyzowe związane z branżą finansową, dlaczego mam rozpocząć swój biznes właście z F4B Leasing Broker?

To co nas wyróżnia to przede wszystkim:
– wyłączność terytorialna wpisana w Umowie Franczyzy
– zawsze wypłata całości prowizji (100%) w każdym przypadku od doprowadzenia do podpisania umowy leasingu, kredytu, pożyczki. Zawsze, czyli również w sytuacjach, gdy kontakt do zainteresowanego klienta jest przekazywany franczyzobiorcy przez nas.
– profesjonalne, wysokiej jakości strony internetowe oddziału.

10. Ile potrzeba czasu, aby osiągnąć próg rentowności (break-even point)?

Próg rentowności, czyli sytuacja w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa można osiągnąć po mn.w. 3 miesiącach. Można to oczywiście osiągnąć już po 1 miesiącu, natomiast nie pozwolimy sobie na stwierdzenie, że już w 2 miesiącu funkcjonowania oddziału franczyzowego będzie on z całą pewnością pokrywał wszystkie poniesione koszty.

Leasing Franczyza

F4B Leasing Broker na łamach Pulsu Biznesu

11. Czy można na tym biznesie stracić?

Oczywiście. Franczyzobiorca rozpoczyna działalność pod naszą marką z naszym know-how na własne ryzyko. Jeśli po zakończeniu szkolenia usiądzie za biurkiem i będzie czekał na zyski, to ich nie osiągnie. Należy wykazać się szeregiem umiejętności i kompetencji, przede wszystkim sprzedażowych. Aby biznes przyniósł oczekiwaną satysfakcję, należy samodzielnie pozyskiwać klientów. My ze swojej strony wskażemy możliwości i będziemy współuczestniczyć w tych procesach, jednakże wskazana jest również inicjatywa franczyzobiorców.
Jednakże z naszą pomocą i własną inicjatywą satysfakcja z przedsięwzięcia może okazać się dużo wyższa niż oczekiwania.

12. Analizując konkurencję łatwo zauważych, że poza leasingiem mają w swojej ofercie dużo produktów kredytowych, a u Was tylko leasing?

F4B Leasing Broker zgodnie z przyjętą koncepcją specjalizacji w prowadzonej działalności nie chce być marketem kredytowo-leasingowym. Mamy podpisane umowy z bankami i firmami pozabankowymi udzielającymi pożyczek i posiadamy jako ofertę uzupełniającą również tego typu produkty. Jednakże chcemy być kojarzeni przede wszystkim jako specjaliści od finansowania biznesu poprzez leasing.

13. Z jakimi firmami leasingowymi współpracuje F4B Leasing Broker?

Współpracujemy z większością liderów branży. Z naszej praktyki wynika, że aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby klientów wystarczy współpracować na stałe z kilkoma najważniejszymi graczami na rynku. Jednakże mamy w swojej ofercie finansowanie z większości liczących się firm leasingowych – od tych największych, do niedużych spółek wyspecjalizowanych w konkretnych transakcjach finansowania.